Terapien

Der kan være forskellige årsager til at kontakte en psykolog. Måske er du ramt af krise, angst eller stress, bekymringer, tristhed eller sorg. Måske savner du klarhed? Hos en psykolog kan du få støtte til at få mere fast grund under fødderne og få nye forståelser omkring dit liv, -forståelser som kan åbne op for nye veje og større tiltro til dig selv.

Vi oplever alle smerte i vores liv. Hvis man ignorerer smerten kan den blive til lidelse, der hæmmer livsudfoldelse. Ved at arbejde med sine følelser på en accepterende måde, kan man i stedet reducere smerten og komme ud på den anden side med øget selvværd og overskud til at tackle livets udfordringer. Alle mennesker rummer muligheden for at leve et liv i harmoni med sig selv og sin omverden. Vejen hertil kan gå gennem terapi.

Hos mig kan du få hjælp til at håndtere bl.a.:

·       Lavt selvværd

·       Angst og OCD

·       Depression

·       Stress

·     Arbejdsrelateret stress

·     Problematikker vedr. balance mellem arbejdsliv og familieliv/fritid

·     Stressproblematikker som selvstændig erhvervsdrivende

·     Stress-håndtering vha daglig qigong (kinesisk yoga)

·       Sygemelding

·       Arbejdsledighed

·       Særlig sensitivitet (highly sensitive people - HSP)

·       Svære relationer - fx i familien eller i parforhold

·       Andre kriser og problemer

·     Studie-relateret stress og præstationsangst

Metoder jeg anvender:

·       Kognitiv terapi bl.a. Acceptance and commitment therapy (ACT)

·       Psykodynamiske tilgange

·       Narrativ metode

·       Positiv psykologi

·       Mindfulness

·       Coaching

·       Online terapi